Vanliga frågor

Jag är mäklare eller blivande medlem och vill läsa på om föreningen. Var finns info? Läs FAQ – information till fastighetsmäklare och blivande medlemmar.

Relevant information finns också på sidan Dokument.

Vad ska jag tänka på angående hemförsäkring?
Se stycket om Försäkring

Vem kontaktar jag angående mitt ärende?
Föreningens förvaltare Nabo hanterar föreningens ekonomiska och tekniska bitar, t.ex. hyresavier, garage- och parkeringsplatser, felanmälan och den dagliga fastighetsskötseln.

Du kan alltid kontakta styrelsen om du är osäker på var du ska vända dig, om något är fel eller om du har några förslag. Du når oss på styrelsen@brfhanaholm.se alternativt lägg ett brev i styrelsens postfack på Tessins väg 8 A eller Roslins väg 14 A.

Om du är intresserad av att engagera dig i styrelsearbetet, kontakta valberedningen.

Jag planerar att göra förändringar i min lägenhet. Behöver jag få något godkännande innan start?
Planerar du att göra mer omfattande åtgärder än t.ex. målning eller golvläggning ska du alltid lämna in en ansökan till styrelsen där du noga redogör för vilka förändringar du vill göra. T.ex. bygga om köket, renovera badrummet eller dra om elinstallationer. Se även viktig information här.

Det är också en god idé att prata med sina närmsta grannar ifall renoveringen man avser utföra väsnas.

Vad är föreningens organisationsnummer?
769617-1292