Vanliga frågor

Jag är mäklare eller blivande medlem och vill läsa på om föreningen. Var finns info? Läs FAQ – information till fastighetsmäklare och blivande medlemmar.

Se också diverse information här.

Vem kontaktar jag för att hyra garage- eller parkeringsplats?
För information om lediga platser alternativt uppsägning av befintlig plats, vänligen kontakta SBCs kundtjänst på tel. 0771-722 722.

Vad ska jag tänka på angående hemförsäkring?
Läs informationen om hemförsäkring

Vem kontaktar jag angående mitt ärende?
SBC hanterar föreningens ekonomiska och tekniska bitar. T.ex. hyresavier, garage- och parkeringsplatser, felanmälan och den dagliga fastighetsskötseln.

Du kan alltid kontakta styrelsen om du är osäker på var du ska vända dig, om något är fel eller om du har några förslag. Du når oss på styrelsen@brfhanaholm.se alternativt lägg ett brev i styrelsens postfack på Tessins väg 8 A eller Roslins väg 14 A.

Om du är intresserad av att engagera dig i styrelsearbetet, kontakta valberedningen.
SBC hanterar föreningens ekonomiska och tekniska bitar. T.ex. hyresavier,

Jag planerar att göra förändringar i min lägenhet. Behöver jag få något godkännande innan start?
Planerar du att göra mer omfattande åtgärder än t.ex. målning eller golvläggning ska du alltid lämna in en ansökan till styrelsen där du noga redogör för vilka förändringar du vill göra. T.ex. bygga om köket, renovera badrummet eller dra om elinstallationer. Se även viktig information här.

Det är också en god idé att prata med sina närmsta grannar ifall renoveringen man avser utföra väsnas.

Vad är föreningens organisationsnummer?
769617-1292

För vilka ärenden kan jag ringa Security Assistance jourtjänst?
Security Assistance jourtjänst kontaktas utanför kontorstid endast angående fel som är akuta och inte kan vänta till dagen efter. Missbrukande av tjänsten innebär att du själv kommer bli fakturerad för utryckningskostnaden.

Hur gör jag för att hyra ut min lägenhet i andra hand?
Läs policyn för andrahandsuthyrning och ansök eventuellt därefter genom att fylla i blanketten och maila den till styrelsen på styrelsen@brfhanaholm.se alternativt lägg underskriven blankett i styrelsens postfack på Tessins väg 8 A eller Roslins väg 14 A.

Får jag hyra ut min lägenhet via t.ex. Airbnb?
Föreningen godkänner endast andrahandsuthyrningar med giltiga skäl. Se policy för andrahandsuthyrning

Jag vill sätta upp en parabol. Vad ska jag tänka på?
Föreningen är restriktiv med godkännande av parabolantenn. Hör av dig till oss på styrelsen@brfhanaholm.se för diskussion.