Vanliga frågor

Jag är mäklare eller blivande medlem och vill läsa på om föreningen. Var finns info? Relevant information finns på sidan Mäklarinformation och Dokument.

Vad ska jag tänka på angående hemförsäkring?
Se stycket om Försäkring

Vem kontaktar jag angående mitt ärende?
Föreningens förvaltare Nabo hanterar föreningens ekonomiska bitar, t.ex. hyresavier, garage- och parkeringsplatser.

Felanmälan och den dagliga fastighetsskötseln hanteras av Lars Hansson i Skåne:
Vardagar 7.00 – 16.00
040 – 49 69 55
E-post: larshansson.iskane@telia.com

Akuta fel
Under vardagar 7.00 – 16.00 kontaktar du vår fastighetsskötare direkt på telefon 040 – 49 69 55.

Vid AKUTA fel utanför kontorstid kontakta Örestads Bevakning, 040 ‑ 93 12 70.  Notera att om felanmälan inte är akut eller inte avser gemensamma fastighetsinstallationer som betjänar samtliga så bekostar den enskilde medlemmen själv utryckningskostnaden.

Du kan alltid kontakta styrelsen om du är osäker på var du ska vända dig, om något är fel eller om du har några förslag. Du når oss på styrelsen@brfhanaholm.se alternativt lägg ett brev i styrelsens postfack på Tessins väg 8 A eller Roslins väg 14 A.

Om du är intresserad av att engagera dig i styrelsearbetet, kontakta valberedningen.

Jag planerar att göra förändringar i min lägenhet. Behöver jag få något godkännande innan start?
Planerar du att göra mer omfattande åtgärder än t.ex. målning eller golvläggning ska du alltid lämna in en ansökan till styrelsen där du noga redogör för vilka förändringar du vill göra. T.ex. bygga om köket, renovera badrummet eller dra om elinstallationer. Se även viktig information här.

Det är också en god idé att prata med sina närmsta grannar ifall renoveringen man avser utföra väsnas.

Vad är föreningens organisationsnummer?
769617-1292