Kontakt

Fastighetsförvaltare SBC
Kundnr: 3085
c/o SBC
Box 5
851 02 Sundsvall

Felanmälan görs direkt till SBC, se mer under fliken Felanmälan.

Överlåtelse och pantsättningshandlingar skickas till SBC på adressen nedan:
Kundnr: 3085
c/o SBC
Box 226
851 02 Sundsvall

Styrelsen
För kontakt med styrelsen, maila hanaholm@gmail.com alternativt lägg ett brev i postfacket på Tessins Väg 8 A eller Roslins väg 14 A. Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen eller valberedningen – vänligen kontakta oss!

Kajsa Nilsson, ordförande
Johan Andersson, vice ordförande
Johan Dufbäck Fornander, kassör
Johan Sander, sekreterare
Monika Ragab, ledamot

Staffan Holfelt, suppleant
Jens Wannberg, suppleant
Magnus Berggren, suppleant

Valberedningen
Tanya Dimitrova
Christer Falck
Malin Unnborn