Projekt

Uppdaterad 2020-10-19

Här listas de projekt som är aktuella den närmsta framtiden. Ingen avgiftshöjning är i dagsläget planerad på grund av pågående projekt utan de är tänkta att finansieras med befintliga medel. Informationen på sidan uppdateras kontinuerligt.

Pågående projekt

2019-2020
Tappvattenstammar, elstammar, värmesystem

Renoveringen omfattar nya tappvattenstammar, renovering av värmesystemet samt förberedning för tre-fas el i trapphusen. Förprojekteringen har resulterade i ett väl genomarbetat förfrågningsunderlag och där anbudstiden gick ut i oktober 2018. Renoveringen av fastigheterna kommer att genomföras etappvis och med minimal inverkan på boende.

I och med att föreningen byter ut el- och vattenstammar gör vi slag i saken och inför IMD för mätslagen el, samt kall- och varmvatten. Föreningen upphandlar all el åt de boende vilket ger en betydande besparing. Läs mer här om hur en bostadsrättsförening i Lund sänkte sina kostnader med gemensam el:
https://www.brfsolhojden.se/el/

Det kommer också att genomföras en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i samtliga lägenheter samt besiktning av eldstäder där det är applicerbart.

Planerad stegstatus
2019 v15Projektering, etablering och leverans av material till värme- och tappvattensystemKlart
2019 v20Sågning sopschakt (Tessins väg 8 A-B)Klart
2019 v24Byte av samtliga värmeventiler, ny växlare installerad, värmesystem påsläppt och avluftatKlart
2019 v27Värmesystem injusterat och märktKlart
2019 v27Källarledning tappvatten + el (Tessinsväg – Killian Zollsgatan)Klart
2019 v39Tappvatten + bygg + el (Tessins väg 8 A, 29lgh)Klart
2019 v41Inkoppling Tappvatten + Bygg inv. (Tessins väg 8 A, 29lgh)Klart
2020 Q2Inkoppling av el i lgh (Tessins väg 8 A)Klart
2019 v42Tappvatten + bygg + el (Tessins väg 8 B, 16lgh)Klart
2019 v44Inkoppling Tappvatten + Bygg inv. Tessinsv. 8B, 16lghKlart
2020 Q2Inkoppling av el i lgh (Tessins väg 8 B)Klart
2019 v39Sågning sopschackt (Killian Zollsgatan 15 A-D)Klart
2019 v39Tappvatten + el förberett i schakt samt trapphus (Kilian Zollsgatan A – D)Klart
2019 v47Inv + bygg inv (Kilian Zollsgatan 15 D, 14lgh)Klart
2019 v48Inv + bygg inv (Kilian Zollsgatan 15 C, 12lgh)Klart
2019 v50Inv + bygg inv (Kilian Zollsgatan 15 B, 12lgh)Klart
2019 v51Inv + bygg inv (Kilian Zollsgatan 15 A, 10 lgh)Klart
2019 v4Inkoppling tappvatten samt målning Kilian Zollsgatan 15 A-DKlart
2020 Q2Inkoppling av el i lgh (Kilian Zollsgatan 15 A – B)Klart
2020 Q2Inkoppling av el i lgh (Kilian Zollsgatan 15 C – D)Klart
2020 v3Källarledning tappvatten + el (garage + Roslins väg 14)Klart
2020 v2Sågning sopschackt (Roslins väg 14 A-C)Klart
2020 v6Tappvatten + bygg + el (Roslins väg 14 A, 14 lgh)Klart
2020 v9Tappvatten + bygg + el (Roslins väg 14 B, 15 lgh)Klart
2020 v12Tappvatten + bygg + el (Roslins väg 14 C, 14 lgh)Klart
2020 Q3Inkoppling av el i lgh (Roslins väg A -C 43 lgh)Pågående
2020 v18Rivning och återställning i källareKlart
2020 Q3Isolering i källare samt slutmålning i trapphusPågående

2019-2020
Restaurang på Tessins väg

Efter att ha stått tom ett tag kommer lokalen på Tessins väg att renoveras. Lokalen kommer att användas för restaurangändamål och är en del av föreningens arbete med att höja standarden på fastigheten generellt.

Förarbetestatus
FörstudieKlart
ProgramhandlingKlart
Intäkt- och kostnadskalkyl samt lönsamhetsbedömningKlart
Förhandling och upprättande av hyresavtal med hyresgästKlart
genomförandestatus
FörprojekteringKlart
Förfrågningsunderlag entreprenad för anpassning av lokalKlart
AnbudsgenomgångKlart
Upphandling/kontraktskrivning entreprenad för anpassning av lokalKlart
ByggledningKlart
SlutbesiktningEj klart

Framtida projekt

Här listas de projekt som antingen är beslutade eller där styrelsen/föreningen ser ett framtida behov av åtgärd

2021-2022 (tidigast)
Tätskikt mellan garage och innergård

Nästa större renovering är nytt tätskikt mellan garage och innergård. Förprojekteringen för detta är inledd och planeras att pågå under hösten 2020. Mer information kommer här inom kort.

Försköna torget vid korsningen Tessins väg och Roslins väg

Malmö stad bygger om Tessins väg och inför cykelbanor samt breddar trottoaren på sydöstra sidan av vägen. Torget är i behov av förbättrande åtgärder då det till största del består av hårdgjorda ytor och skulle kunna nyttjas på många sätt som tillför mervärde till fastigheten.

Avslutade projekt

 • 2020
  • OVK i samtliga lägenheter, kommersiella lokaler och garage
   SIMAB har genomfört OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i samtliga lägenheter, lokaler och garage.
  • Besiktning av eldstäder
   I samband med OVK sker en inventering av eldstäder och kontroll av rökkanaler i lamellhusen (Roslins väg 14 + Kilian Zollsgatan 15).
  • Inspektion av avloppsstammar
   Filmning och spolning av föreningens avloppsstammar på Tessins väg för att komma till bukt med återkommande problemen vid kraftiga regnväder.
 • 2019
  • Ny internetleverantör
   Byte av internetleverantör till Bahnhof. Föreningen har sagt upp det 8 år långa kontraktet med Telenor. Se sidan om Bredband.
 • 2017
  • Arbetet med att stänga sopnedkasten färdigställs
  • Föreningen inför sortering av matavfall.
  • Tvättmaskiner och torktumlare byts successivt ut.
 • 2014
  • Föreningen installerar eGain, ett styrsystem för att optimera uppvärmningskostnaderna.
 • 2013
  • Samtliga avloppsstammar relinas.
 • 2012
  • En större renovering av fastigheten genomförs. Fönster och balkongdörrar byts ut. Renovering av tak, balkongplattor, förhöjda balkongräcken, komplettering av fasad samt renovering av piskbalkongerna.
 • 2011
  • Fastighetsnät (Cat6) installeras och fiber dras in i källaren (FTTB). Driften sköts först av Tele2, sedan Bredbandsbolaget och till sist Telenor.
 • 2010
  • Målning av trappuppgångar.