Projekt

Uppdaterad 2023-05-28

Här listas de projekt som är aktuella den närmsta tiden. Informationen på sidan uppdateras kontinuerligt.

Pågående projekt

Framtida projekt

Här listas de projekt som antingen är beslutade eller där styrelsen/föreningen ser ett framtida behov av åtgärd

2024 (tidigast)

Tätskikt mellan garage och innergård

Nästa större renovering är nytt tätskikt mellan garage och innergård, förprojekteringen är inledd.

Försköna torget vid korsningen Tessins väg och Roslins väg

Torget är i behov av förbättrande åtgärder då det till största del består av hårdgjorda ytor och skulle kunna nyttjas på många sätt som tillför mervärde till fastigheten och öka trivseln för alla som rör sig i området.

Avslutade projekt

2023
Renovering av tak över kommersiella lokaler ut mot Tessins väg

Det ursprungliga zink-taket kommer utbytt mot ett sedum-tak.

2022-2023
Relining bottenstammar

Relining av horisontella avloppsbottenstammar.


2019-2020
Restaurang La Nonnina på Tessins väg

Efter att ha stått tom en längre tid har lokalen på Tessins rustats upp. Inrymd i huset ligger nu restaurang La Nonnina. Initivtivet är en del av föreningens arbete med att höja standarden på fastigheten generellt.

2019-2020
Tappvattenstammar, elstammar, värmesystem

Arbetet inleddes våren 2019 och har omfattat nya tappvattenstammar, renovering av värmesystemet samt förberedelse för tre-fas el i trapphusen. Renoveringen av fastigheterna har gjorts etappvis för att minimera störningar för de boende.

I samband med att el- och vattenstammar byttes ut gjorde föreningen slag i saken och införde IMD för mätslagen el, samt kall- och varmvatten. Föreningen upphandlar all el åt de boende vilket ger en betydande kostnadsbesparing. Läs mer här om hur en bostadsrättsförening i Lund sänkte sina kostnader med gemensam el:
https://www.brfsolhojden.se/el/

 • 2020
  • OVK i samtliga lägenheter, kommersiella lokaler och garage
   SIMAB har genomfört OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i samtliga lägenheter, lokaler och garage.
  • Besiktning av eldstäder
   I samband med OVK:n gjordes en inventering av samtliga eldstäder och kontroll av tillhörande rökkanaler i lamellhusen (Roslins väg 14 + Kilian Zollsgatan 15).
  • Inspektion av avloppsstammar
   Filmning och spolning av föreningens avloppsstammar på Tessins väg för att komma till bukt med återkommande problemen vid kraftiga regnväder.
 • 2019
  • Ny internetleverantör
   Byte av internetleverantör till Bahnhof. Föreningen har sagt upp det 8 år långa kontraktet med Telenor. Se sidan om Bredband.
 • 2017
  • Arbetet med att stänga sopnedkasten färdigställs
  • Föreningen inför sortering av matavfall.
  • Tvättmaskiner och torktumlare byts successivt ut.
 • 2014
  • Föreningen installerar eGain, ett styrsystem för att optimera uppvärmningskostnaderna.
 • 2013
  • Samtliga avloppsstammar relinas.
 • 2012
  • En större renovering av fastigheten genomförs. Fönster och balkongdörrar byts ut. Renovering av tak, balkongplattor, förhöjda balkongräcken, komplettering av fasad samt renovering av piskbalkongerna.
 • 2011
  • Fastighetsnät (Cat6) installeras och fiber dras in i källaren (FTTB). Driften sköts först av Tele2, sedan Bredbandsbolaget och till sist Telenor.
 • 2010
  • Målning av trappuppgångar.