IMD och gemensam el

IMD står för Individuell Mätning och Debitering och införs av föreningen med start 2020 för att mer rättvist kunna distribuera kostnaderna för mätslagen el, kall- och varmvatten och samtidigt kunna ge besparingar för både föreningen samt de boende.

Som du säkert märkt har du fått en faktura på elförbrukning och här kommer lite mer information om detta:

De olika elmätarna i respektive hus har tagits bort och ersatts med nya vid olika datum i projektet. Texten på SBC:s faktura är svår att göra unik för varje boende utan extra kostnader varför de har skrivit att debiteringsperioden startar 1 mars på samtliga fakturor som nu skickas ut.

Alla mätare monterades upp med mätarställningen noll, och det man betalar nu är strömmen från det datum mätaren installerades fram till 2020-09-30 oavsett vilket startdatum som står på din räkning. Framöver kommer oktober månads förbrukning på januariräkningen, november på februari etc, med tre månaders fördröjning.

Den gamla mätaren har slutat “ticka” i samma ögonblick som den nya sattes upp. Ingen skall ha blivit debiterad dubbel el. Det som däremot några hushåll har upplevt är att Eon debiterat fasta avgifter ett litet tag efter att nya mätaren installerades. Detta jagar vi underlag för från entreprenören som har skött all pappersexercis med Eon och övriga som varit inblandade.

Slutligen:
Föreningen debiterar 1,75 kronor inkl moms för elen. När vi i styrelsen räknat på vår egen förbrukning inklusive alla kostnader under förra året hamnade vi kring 3 kronor per KWh. Det innebär att vi får en rejäl sänkning med detta upplägg. Vi hoppas kunna justera detta nedåt ytterligare framöver när vi kan göra en avstämning av den verkliga förbrukningen.
Med nyhetsbrevet för november 2020 får du också en personlig inloggning där du kan följa just din förbrukning av el samt kall- och varmvatten i din egen lägenhet.