IMD och gemensam el

IMD står för Individuell Mätning och Debitering och infördes av föreningen under 2020 för att mer rättvist kunna distribuera kostnaderna för mätslagen el, kall- och varmvatten och samtidigt kunna ge besparingar för både föreningen samt de boende.

Dessa kostnader debiteras på din avgiftsavi med 1 månads fördröjning (från 1/1 2022). El- och vattendebitering är momspliktig för bostadsrättsföreningar och det tillkommer därför moms på din avi.

Bostadsrättsföreningen får inte debitera el med vinst och följer den prissättning som gäller för el på marknaden. Brf Hanaholm 789 kan från tid till annan binda elpriset under längre perioder vilket bedöms löpande. För att se aktuella priser hänvisas medlemmar till inloggning hos vår förvaltare eller till vårt nyhetsbrev som delas ut, där alla förändringar publiceras efter hand.