Kontakter

Styrelsen

För kontakt med styrelsen, maila styrelsen@brfhanaholm.se alternativt lägg ett brev i postfacket på Tessins Väg 8 A eller Roslins väg 14 A.

Postadress
All post som inte är fakturor ska skickas till följande adress:

Hanaholm 789 Bostadsrättsförening
NABO 15856, FE 617
107 76 Stockholm

Fakturaadress erhålles på förfrågan.

Styrelsens sammansättning 2023/2024

Caroline Löfgren, ordförande
Mats Chrona, vice ordförande
James Hill, sekreterare
Ema Zaphf, ledamot
Nimo Omar, ledamot

Grete Helgesson, suppleant
Petra Görman, suppleant

Valberedningen

Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen eller valberedningen – vänligen kontakta valberedning@brfhanaholm.se.

Malin Unnborn
Veronica Chrona Palmgren
Madeleine Olsson

Teknisk förvaltning

Nabo är teknisk förvaltare åt föreningen, deras kundtjänst nås på 010-288 00 26.

Ekonomisk förvaltning

Nabo svarar även för den ekonomiska förvaltningen av föreningen , deras kundtjänst nås på 010-288 00 26.