Kontakter

Styrelsen

För kontakt med styrelsen, maila styrelsen@brfhanaholm.se alternativt lägg ett brev i postfacket på Tessins Väg 8 A eller Roslins väg 14 A.

Fullständig postadress:
Styrelsen Hanaholm 789
Tessins väg 8A
217 58 Malmö

Styrelsens sammansättning 2022/2023

Mats Chrona, ordförande
Johan Andersson, vice ordförande
Jonas Malm, kassör
Ema Zaphf, sekreterare
James Hill, ledamot

Nimo Omar, suppleant
Veronica Chrona Palmgren, suppleant
Malin Welin France, suppleant

Valberedningen

Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen eller valberedningen – vänligen kontakta valberedning@brfhanaholm.se.

Tanya Dimitrova
Christer Falck
Malin Unnborn

Teknisk förvaltning

Nabo är teknisk förvaltare åt föreningen, deras kundtjänst nås på 010-288 00 26.

Ekonomisk förvaltning

Nabo svarar även för den ekonomiska förvaltningen av föreningen , deras kundtjänst nås på 010-288 00 26.