Kontakter

Felanmälan

SBC – Sveriges BostadsrättsCentrum

Är något i våra gemensamma utrymmen trasigt, batteriet slut i en brandvarnare i trapphuset, en tvättmaskin som krånglar eller något liknande som vår fastighetsförvaltare SBC hjälper oss med?

Vid akuta fel dagtid, kontakta alltid kundtjänst. Akuta fel kan till exempel vara fel på elanläggningar i lägenheten, stopp i toalettstolen, stopp i golvbrunnen i badrum med stigande vatten eller vattenläckage.

Vid akuta fel under kvällar och helger hänvisas till jourtjänst. Observera att jourtjänst endast reparerar skada av sådan art att åtgärd absolut icke kan anstå till att SBC själv åtgärdar felet.

Som bostadsrättsinnehavare är det du själv som ansvarar för det mesta i din lägenhet och arbetet kommer att faktureras till dis som lägenhetsinnehavaren om inte arbetet faller under föreningens ansvar. Se sidan om Underhållsansvar av bostadsrätten.


Gör en felanmälan direkt via webben: www.sbc.se/kontakt/felanmalan/ eller kontakta SBCs kundtjänst nedan:

Kundtjänst SBC
Vardagar 07.00 – 21.00
tel: 0771 – 722 722
kundtjanst@sbc.se

Jourtjänst (utanför SBCs ordinarie telefontider)
Security assistance
tel: 040-689 24 00


ComHem

Problem med kanalutbudet eller bredband från ComHem?
https://www.comhem.se/kundservice

Telenor

Frågor angående bredband via uttaget i hallen?
https://www.telenor.se/kundservice/fast-bredband/via-fiber/

Teknisk förvaltning

SBC är teknisk förvaltare åt föreningen, deras kundtjänst nås på 0771-722 722.

Ekonomisk förvaltning

SBC svarar även för den ekonomiska förvaltningen av föreningen , deras kundtjänst nås på 0771-722 722.

Fakturaadress:
Kundnr: 3085
c/o SBC
Box 5
851 02 Sundsvall

Styrelsen

För kontakt med styrelsen, maila styrelsen@brfhanaholm.se alternativt lägg ett brev i postfacket på Tessins Väg 8 A eller Roslins väg 14 A.

Fullständig postadress:
Styrelsen Hanaholm 789
Tessins väg 8A
217 58 Malmö

Styrelsens sammansättning 2020/2021

Mats Chrona, ordförande
Johan Andersson, vice ordförande
Johan Dufbäck Fornander, kassör
Emma Wrangmark, sekreterare
Jonas Malm, ledamot

Johan Roos, suppleant
Nimo Omar, suppleant
Calle Tuvesson, suppleant

Valberedningen

Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen eller valberedningen – vänligen kontakta valberedning@brfhanaholm.se.

Tanya Dimitrova
Christer Falck
Malin Unnborn