Om föreningen

Våra tre hus är uppförda under folkhemseran, det svenska bostadsbyggandets guldålder, som präglas av funktionalitet, höga sociala ambitioner och omsorg i detaljerna. Brf Hanaholm 789 ligger på Ribersborg, i Slottstaden och är ett område som av Malmö stad utpekats som kulturhistoriskt särskilt värdefull miljö.

Husen byggdes etappvis, de två lägre lamellhusen stod färdiga 1954 och punkthuset 1956. Arkitekt var Svenivar Ekstrand (1914-2000) och byggherre Fastighets AB Onsjö.

De tre byggnaderna omsluter en gemensam gård, placerad mot söder för bästa solutnyttjande och med det höga punkthuset som skydd mot förhärskande nordvästliga vindar från havet. Denna hustyp återkommer längs hela Tessins vägs södra sida, men med stor variation i material och detaljutformning. Husen bildar övergång mellan Slottstadens traditionella kvartersstad och Ribersborgs storskaliga lamellhus.

Låghusen och punkthuset är i grunden lika men med vissa variationer i utformning och funktion. De uppskattade öppna spisarna i låghusen saknas t ex i punkthuset. Detta har däremot fått en något exklusivare utformning med inslag av svart granit, travertin och kolmårdsmarmor i fasad, entré och trapphus.

Svenivar Ekstrand saknade formell arkitektutbildning men kom ändå att bli en Malmös mest anlitade arkitekter under 1950- och 60-talen. Han hade studerat vid Tekniska läroverket i Malmö och sedan arbetat hos den legendariske Hans Westman i Lund. Senare anställdes Ekstrand av Eric Sigfrid Persson och ledde hans kontor vid utformningen av Friluftsstaden. Han samarbetade också en tid med en annan välkänd malmöarkitekt, Torsten Roos.

Föreningen bildades 2007 och består av 136 lägenheter, två garage och 19 lokaler. Här finns bl a frisör, tandläkare, bageri, tapetserare och restaurang.