Mäklarinformation

Uppdaterad 2024-01-19

Generell information om föreningen

Föreningens fullständiga namn: Hanaholm 789 Bostadsrättsförening

Föreningens organisationsnummer: 769617-1292

Fastighetsbeteckning: Hanaholm 8

Teknisk förvaltare: Lars Hansson i Skåne

Ekonomisk förvaltare: Nabo

Byggår: 1953-56

Föreningen bildades: 2007

Antal lägenheter: 136, varav 130 upplåtna som bostadsrätt och 6 som hyresrätt.

Antal lokaler: 19

Tomt: Föreningen äger tomten

Typ av förening: Äkta

Mäklarbild: Tillhandahålles av Nabo (maklarservice.com)

Styrelsen: Se stycket om Styrelsen

Stadgar: Se stycket om Stadgar

Årsredovisning: Se stycket om Årsredovisning

Gemensamma lokaler: Tvättstugor, mangelrum, cykelförråd, barnvagnsförråd, samtliga i respektive huskropp. Det finns snart även ett hobbyrum i källaren på Kilian Zollsgatan. Totalt fem takterrasser/piskbalkonger.

Vad ingår i månadsavgiften: Värme, kabel-tv, bostadsrättstillägg och bredband. IMD (individuell mätning och debitering) tillämpas för kall- och varmvatten samt el, se sidan om IMD.

Kabel-tv: digitalt grundutbud från Tele2 (före detta Comhem), med Tele2 Play

Bredband: Fastighetsnät (FiberLAN) med 1 Gbit/s från Bahnhof. Se sidan om Bredband

Kommande avgiftsförändringar: Pga omsättning av tidigare billigare lån och allmänna kostnadsökningar har styrelsen beslutat att avgiften för 2024 ökar med 15%.

Tidigare avgiftsförändringar: Avgiften höjdes med 14% 2023-01-01, 3% 2022-01-01 och med 5% 2019-01-01

Försäkring: Bostadsrättstillägg till hemförsäkringen ingår i månadsavgiften, se stycket om Försäkringsbevis

Garage- och parkeringsplats: Garage med 84 platser för bil, lådcykel och MC samt 3 P-platser. Se stycket om Parkering. Ytterligare information om boendeparkering i området finns på Malmö stads hemsida

Källar- och vindsförråd: Föreningen förfogar över ett antal förråd i källare och på vindar. Varje lägenhet har blivit anvisad ett av föreningen uppmärkt förråd av varje slag, se stycket om Förråd

Nyckelsystem: Se stycket om Nycklar

Pantsättningsavgift: 1% av prisbasbeloppet, betalas av köparen

Överlåtelseavgift: 2,5% av prisbasbeloppet, betalas av köparen

Delat ägande: Föreningen accepterar delat ägande såvida den som avser att bosätta sig i lägenheten är delägare.”Styrelsen äger rätt att vägra juridisk person medlemskap.”

Juridisk person: Styrelsen äger rätt att vägra juridisk person medlemskap.

Tillsyn: Ja, se stycket om Tillsyn

Balkonger: Balkonger i föreningen är inte upplåtna med bostadsrätterna. Lägenhetsinnehavare har nyttjanderätt. För underhållsansvar se https://brfhanaholm.se/underhallsansvar-av-bostadsratten/

Projekt/renoveringar/ombyggnationer

Se vår detaljerade projektsida för renoveringar och ombyggnationer, en kort sammanfattning finns nedan:

Pågående renoveringar/ombyggnationer:
Inga pågående arbeten.

Kommande renoveringar/ombyggnationer:
2024 (tidigast) Nästa kommande större renovering är nytt tätskikt mellan garage och innergård. Förprojektering initierades 2021. kommande renoveringar beräknas att bekostas dels med egna medel, dels med lån, och kommande försäljningar av hyreslägenheter när det blir aktuellt.

Tidigare renoveringar/ombyggnationer:
2023 Renovering av tak över kommersiella lokaler ut mot Tessins väg.
2022-2023 Relining horisontella avloppsbottenstammar.
2020 invigdes restaurang La Nonnina på Tessins väg.
2019-20 genomfördes byte av tappvatten- och elstammar. Arbetet avslutades hösten 2020.
2019 drogs ny fiber från Skanova in i fastigheten och Bahnhof blev ny internetleverantör till föreningens fastighetsnät av typen FiberLAN.
2017 färdigställdes arbetet med att stänga sopnedkasten och börja sortera matavfall.
2014 installerades eGain, ett styrsystem för att optimera uppvärmningskostnaderna.
2013 relinades samtliga avloppsstammar.
2012 genomfördes en större renovering av fastigheten. Fönster och balkongdörrar byttes. Renovering av tak, balkongplattor, förhöjda balkongräcken, komplettering av fasad samt renovering av piskbalkongerna.
2011 drogs fiber in i fastigheten och fastighetsnät av typen FiberLAN installerades.
2010 målades trappuppgångar.

Överlåtelsehandlingar och godkännande av medlemskap

Föreningen använder sig av Nabo/Mäklarservice digitala överlåtelsehantering vilket innebär att mäklarna, istället för att skicka handlingarna via post, laddar upp överlåtelseavtalen direkt på Mäklarservice.com. Handlingarna kvalitetssäkras då innan de laddas upp till styrelsens kundportal. Där beslutar styrelsen om de nya köparna kan godkännas som medlemmar i föreningen. När beslutet är taget skickas sedan ett automatiskt meddelande till mäklaren och Nabo för vidare handläggning.

Historik och kuriosa om föreningen