Mäklarinformation

Generell information om föreningen

(Senast uppdaterad: 2020-07-02)

Föreningens fullständiga namn: Hanaholm 789 Bostadsrättsförening

Föreningens organisationsnummer: 769617-1292

Fastighetsbeteckning: Hanaholm 8

Teknisk förvaltare: SBC

Ekonomisk förvaltare:SBC

Byggår: 1953-56

Föreningen bildades: 2007

Antal lägenheter: 136, varav 130 upplåtna som bostadsrätt och 6 som hyresrätt.

Antal lokaler: 19

Tomt: Föreningen äger tomten

Typ av förening: Äkta

Mäklarbild: Tillhandahålles av SBC

Styrelsen: Se stycket om Styrelsen

Stadgar: Se stycket om Stadgar

Årsredovisning: Se stycket om Årsredovisning

Gemensamma lokaler: Tvättstugor, mangelrum, cykelförråd, barnvagnsförråd, samtliga i respektive huskropp. Det finns även ett hobbyrum i källaren på Roslins väg. Totalt fem takterrasser/piskbalkonger.

Vad ingår i månadsavgiften: Värme, vatten, kabel-tv och bredband. Inom kort införs IMD (individuell mätning och debitering) för de tre mätslagen kall- och varmvatten samt el.

Kabel-tv: ComHem (analogt grundutbud, digialt fr.o.m 26 maj)

Bredband: Fastighetsnät med 1 Gbit/s från Bahnhof. Se sidan om Bredband

Kommande avgiftsförändringar: Inga avgiftshöjningar planerade 2020.

Tidigare avgiftsförändringar: Avgiften höjdes med 5% 2019-01-01 och med 2% 2018-01-01

Försäkring: Bostadsrättstillägg till hemförsäkringen ingår i månadsavgiften, se stycket om Försäkringsbevis

Garage- och parkeringsplats: Garage med 78 platser samt 3 P-platser. Se stycket om Parkering. Ytterligare information om boendeparkering i området finns på Malmö stads hemsida

Nyckelsystem: Se stycket om Nycklar

Pantsättningsavgift: 1% av prisbasbeloppet, betalas av köparen

Överlåtelseavgift: 2,5% av prisbasbeloppet, betalas av köparen

Delat ägande: Föreningen accepterar delat ägande såvida den som avser att bosätta sig i lägenheten är delägare.

Juridisk person: Accepteras ej

Tillsyn: Ja, se stycket om Tillsyn

Projekt/renoveringar/ombyggnationer

Se vår detaljerade projektsida för renoveringar och ombyggnationer, en kort sammanfattning finns nedan:

Pågående renoveringar/ombyggnationer:
2019-20 Byte av tappvatten- och elstammar har påbörjats och planeras pågå tom Q3 2020

Kommande renoveringar/ombyggnationer:
2021 (tidigast) Nästa kommande större renovering är nytt tätskikt mellan garage och innergård. Förprojekteringen initieras under hösten 2020. Kommande renoveringar beräknas att till stor del bekostas med befintliga medel samt upplåtande av hyresrätter.

Tidigare renoveringar/ombyggnationer:
2019 Fiber från Skanova dras in i fastigheten och Bahnhof blir ny internetleverantör.
2017 färdigställdes arbetet med att stänga sopnedkasten och börja sortera matavfall.
2014 installerades eGain, ett styrsystem för att optimera uppvärmningskostnaderna.
2013 relinades samtliga avloppsstammar.
2012 genomfördes en större renovering av fastigheten. Fönster och balkongdörrar byttes. Renovering av tak, balkongplattor, förhöjda balkongräcken, komplettering av fasad samt renovering av piskbalkongerna.
2011 drogs fiber in i fastigheten och fastighetsnät installerades.
2010 målades trappuppgångar.

Överlåtelsehandlingar och godkännande av medlemskap

Föreningen använder sig av SBCs digitala överlåtelsehantering vilket innebär att mäklarna, istället för att skicka handlingarna via post, laddar upp överlåtelseavtalen direkt på SBCs mäklarwebb. Handlingarna granskas då av SBC innan de laddas upp till styrelsens kundportal. Där beslutar styrelsen om de nya köparna kan godkännas som medlemmar i föreningen. När beslutet är taget skickas sedan ett automatiskt meddelande till mäklaren och SBC för vidare handläggning.

Historik och kuriosa om föreningen

  • För historisk information om Brf Hanaholm 789, se sidan om Historia.
  • Årsredovisningar, stadgar, ytterligare FAQ för mäklare och nya medlemmar, mm finns under fliken Dokument
  • Se även fliken Vanliga frågor. Vid övriga frågor, vänligen kontakta styrelsen@brfhanaholm.se