Webbplatsen uppdateras under skalet

Trots få uppdateringar på just den här sidan har föreningens webbplats genomgått en förbättring på många områden. Styrelsen har tagit fasta på vad medlemmar, mäklare och övriga intressenter söker information om och omsatt det i de webbsidor som har tillkommit senaste halvåret. Arbetet pågår kontinuerligt och kommer att resultera i mycket mindre jobb för styrelsen och samtidigt ge medlemmarna en inblick i hur föreningen sköts och vad som är på gång. Vi eftersträvar tydlig information som framtida styrelser och medlemmar enkelt kan ta del av för att underlätta boendet i Hanaholm 789.