Renovering av lägenhet

Vid renovering av lägenhet tillämpar vi numera nya regler vad gäller ansökan. Se dokumentet Regler vid renovering av lägenhet.

Som ett tillägg till detta finns dokumentet Policy vid renovering av lägenhet som beskriver reglerna kring de tekniska lösningarna mer i detalj.

Fyll i blanketten ansökan om tillstånd till ändring av lägenhet och lämna den i styrelsens postfack på Tessins väg 8A eller i brevlådan vid källardörren på Roslins väg 14A. Kom ihåg att bifoga konstruktionsritningar från Stadsbyggnadskontoret till blanketten om ändringar ska göras.

Takbeloppet för ersättning vid byte av golvbrunn är satt till 3000 kr inkl moms. Kvitto ska uppvisas som underlag.

Vid ytterligare frågor, hör av dig till oss på styrelsen@brfhanaholm.se.