Dokument och policys

Rutin vid lägenhetsavflyttning

Ansökningsblanketter
Ansökan om ändringar i lägenhet
Ansökan om andrahandsuthyrning
Policy för andrahandsuthyrning

Årsredovisningar
Årsredovisning 2018 Brf Hanaholm 789
Årsredovisning 2017 Brf Hanaholm 789
Årsredovisning 2016 Brf Hanaholm 789
Årsredovisning 2015 Brf Hanaholm 789
Årsredovisning 2014 Brf Hanaholm 789
Årsredovisning 2013 Brf Hanaholm 789
Årsredovisning 2012 Brf Hanaholm 789

Övrigt
Energideklaration Hanaholm 789
Trivsel- och ordningsregler 
FAQ – information till fastighetsmäklare och blivande medlemmar
Stadgar Hanaholm 789 (uppdaterade 2018-06-26)