Avgifts- och hyreshöjningar 2017

Fr.o.m. 1 januari 2017 höjs avgiften för bostadsrätter med 2%. Detta pga. att våra underleverantörer höjer sina kostnader.

Garage- och parkeringsplatser får ingen hyreshöjning 2017. Tyvärr blev det fel på de avier som skickats ut för de kommande tre månaderna. Vänligen betala som angivet på avierna, detta regleras på nästa kvartals avier. Information om detta skickas ut till berörda parter av SBC i mitten av januari.

Hyreshöjningen för hyresrätter är ej slutförhandlad med Hyresgästföreningen, hyran kommer att regleras när förhandlingen är klar.